Kvarteret Domprosten

Tomter
i kvarteret

Rote 3, tomt 58
Rote 3, tomt 60
Rote 3, tomt 61
Rote 3, tomt 62
Rote 3, tomt 63
Rote 4, tomt 34
Rote 4, tomt 35
Rote 4, tomt 36
Rote 4, tomt 37
Rote 4, tomt 38
Rote 4, tomt 39


Till Kvartersbeskrivningar | Till hemsidan