Vanliga frågor

 

Var är 11:e roten?

 

Olgas forskningar begränsade sig till de 10 ursprungliga rotarna innanför Vallgraven. När staden expanderade tillkom flera rotar, men det finns ingen information om dem i materialet, och det lönar sig därför inte att ställa frågor om dem.

 

Kan jag få information om vem som bodde på en viss tomt exempelvis 1850?

 

Olgas forskningar går i princip bara fram till 1807. Det finns viss information i tomtbeskrivningarna om senare utbud, men för övrigt ligger det som hände senare utanför den här webbsajten, och frågor om dessa ting kan inte besvaras.

 

Några tomtbeskrivningar fattas. Kommer de att tillkomma senare?

 

När jag fick materialet av Olga, var det en hel del filer som saknades. Rätt många av dessa har sedermera återfunnits eller rekonstruerats (senast i februari 2010), men tyvärr finns det fortfarande några lakuner, och det är knappast att räkna med att de kan fyllas. I några fall gäller det tomter om vilka det är osäkert om de har existerat annat än på papperet. 

 

Hur får texterna på sajten användas?

 

Det står var och en fritt att kopiera och skriva ut filerna för eget bruk, liksom att citera kortare stycken med angivande av källan. Det är också i sin ordning att länka till sajten eller till enskilda filer, så länge som Olgas roll som författare framgår klart. – För all annan användning av texterna bör man kontakta mig som representant för rättighetsinnehavaren (för närvarande Olga Dahls dödsbo).

 

Kommer texterna att ges ut i bokform?

 

För närvarande finns inga planer på detta. Det är framför allt materialets omfattning (flera tusen sidor text) som gör ett sådant projekt svårgenomförbart. 

 

 

Östen Dahl

 

Till hemsidan