Förkortningar

 

 

AI etc. = Göteborgs inteckningsbok

bou = bouppteckning

Chr = Christine församling (Tyska förs.)

D = Gustavi Domkyrkoförsamling (Svenska förs.)

EI, EII etc.: Göteborgs årshandlingar

HS = Handelssocieteten

K, KR = Kämnärsrätten

M1676 = längden ”Göteborgs mantal, hus och tomter” (Riksarkivet)

RA = Riksarkivet

Rgk = taxeringslängden i Riksgäldskontoret

RR = Rådhusrätten

UR = Underrätten

-------------------

R01-R20 = rotar enligt system före 1657

Romerska siffror = rotar enligt system 1657-70