Länkar till Göteborgskartor

Historiska kartor från Stadsbyggnadskontorets arkiv - - kräver nedladdning av en plugin (DjVu), men det är väl värt besväret. Observera kartorna från jubileumsutställningen 1923. Kartan över Göteborg 1790 har använts som underlag till kartorna på den här sajten.

Kartor över Göteborg inom vallarna år 1807, 1872 och 1945 sammanställda av Joel Holger och införda i Västanbladet åren 2004-2006

Staden inom Vallgraven idag (Google Maps)

 

Till hemsidan