Kvartersbeskrivningar

Kvartersnamnen tillkom först under 1900-talet och passar därför inte hundraprocentigt på kvartersindelningen som den såg ut under 1600- och 1700-talen.

Alströmer
Arkaden
Artilleristallet
Biskopen
Bokhållaren
Borgaren
Branten
Domkyrkan
Domprosten
Enigheten
Franska tomten
Frimuraren
Gamla Teatern
Gamla Tullen
Gymnasiet
Gästgivaren
Göta Kanal
Herrnhutaren
Holländaren
Hyrkusken
Härbärget
Hästekvarnen
Högvakten
Idogheten
Klensmeden
Klädespressaren
Kommerserådet
Kristine Kyrka
Kronobageriet
Kvarnberget

Käppslängaren
Köpmannen
Larmtrumman
Lilla Berget
Lilla Bommen
Ljusstöparen
Mjölnaren 
Mätaren
Navigationsskolan
Nålmakaren
Ostindiska Kompaniet
Perukmakaren
Polismästaren
Residenset
Sidenvävaren
Snusmalaren
Sparbanken
Stadskvarnen
Stadsmäklaren
Strykjärnet
Tenngjutaren
Traktören
Tre Remmare
Utanför kvartersindelningen
Vadman
Varuhuset
Vattenkällan
Vindragaren
Värnamo 

 Till hemsidan