Kvarteret Göta kanal

Tomter
i kvarteret

Rote 9, tomt 43
Rote 9, tomt 44
Rote 9, tomt 45
Rote 10, tomt 15
Rote 10, tomt 16
Rote 10, tomt 17
Rote 10, tomt 18
Rote 10, tomt 19
Rote 10, tomt 20
Rote 10, tomt 21
Rote 10, tomt 22
Rote 10, tomt 23
Rote 10, tomt 24
Rote 10, tomt 25


Till Kvartersbeskrivningar | Till hemsidan