Kvarteret Sidenvävaren

Tomter
i kvarteret

Rote 1, tomt 56
Rote 1, tomt 57
Rote 1, tomt 58
Rote 2, tomt 43
Rote 2, tomt 44
Rote 2, tomt 45
Rote 2, tomt 46
Rote 2, tomt 47
Rote 2, tomt 48
Rote 2, tomt 49
Rote 2, tomt 50
Rote 2, tomt 51
Rote 2, tomt 52
Rote 2, tomt 53


Till Kvartersbeskrivningar | Till hemsidan